Nyereményjáték kivitelezőknek!

 

A nyereményjáték szervezője:

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Zsófi Team Kft.
(Szervező), székhelye: 3508 Miskolc, Csabavezér u. 115.

 

Részvételi feltételek:

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azok a kivitelezők
vesznek részt, akik 2014. 09.27.- és 2014. 12.05. között Grenaisol termékeket vásárolnak és fotókkal rögzítik a beépítés folyamatát.Az elkészült fényképeket pedig eljuttatják az info@zsofiteam.hu emailcímre.

 

 A játék időtartama:

2014.09.27.-2014.12.05.

Sorsolás 2014.12.06.

 

Nyeremények:

1. A megvásárolt Grenaisol termékeket visszakapja.

2. Cseh söröskosár

3. Borválogatás

 

Egyéb:

A játékban a Zsófi Team Kft. munkavállalói nem vehetnek részt. A nyertesek listáját a www.grenaisol.hu weboldal főoldalán tesszük közzé 2014. 12.07-én.

A nyereményekhez kapcsolódó, hatályos jogszabályok szerint felmerülő adó-és járulékfizetési kötelezettségét a Szervező téríti meg.

A nyeremények készpénzre nem válthatók. Amennyiben a nyertes Játékos nem kíván élni a  nyereményével, lehetősége van arra – a nyeremény átvételét követően – hogy nyereményét más  személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a nyertes  Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény a Játékos által átruházásra került, semmilyen  követelést nem támaszthat a Zsófi Team Kft-vel szemben.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a  nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag  törvényes képviselője jogosult.

Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező  bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.grenaisol.hu honlapon keresztül közöl a nyereményjáték résztvevőivel.

Miskolc, 2014.09.27.

 

 

NAVIGÁCIÓ